Duurzame zorg in de wijk - Who Cares? Studio Rik Tuithof
Duurzame zorg in de wijk - Who Cares?
Mogelijk maken van leeftijd diversiteit en verduurzamen van de woningvoorraad in de wijk De Wierden noord in Almere.

Om voor elkaar te kunnen zorgen moeten we bij elkaar in de buurt zijn. Doel is om alle woondiversiteit naast de deur mogelijk te maken.

De ‘Woon-rotonde’ is voor startende jongeren en 55+ ers. Er zijn pre- en post- gezinswoningen.

Met de woon-rotonde wordt het mogelijk, voor ouderen èn jongeren, om binnen de eigen wijk te verhuizen, en kan de woningvoorraad gefaseerd worden verdicht en verduurzaamd.

Zo blijven ouderen in de buurt en komen gezinswoningen vrij voor een nieuwe generatie

De Wierden, Almere 2017